logo Karel Ghijs BVBA

Karel Ghijs BVBA

Terug naar de homepage.

Vrijwaringsclausule Karel Ghijs BVBA

Karel Ghijs BVBA geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem wordt geraadpleegd of die via dit systeem wordt uitgewisseld.

Kalel Ghijs BVBA kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site, of het onvolledig zijn van de beschikbare informatie.

Karel Ghijs BVBA is niet verantwoordelijk voor externe webpagina's waarnaar wordt verwezen.

In geval van vermeend misbruik, neem dan contact op met de webmaster.

webmaster dafalgor | copyright mgns.be | disclamer

Valid XHTML 1.0 Strict